Hom Narayan Shrestha
Chairman

Bansalal Tamang
Secretary General

Rajendra Prasad Pyakurel
Executive Director

Recent Activities

प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै

स्थानीयसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धी कार्यशाला

विधालय शिक्षक नियूक्ति सम्बन्धी परिपत्र बारे हाम्रो धारणा

Model Laws

S.N.Name of LawDownload Link
1Local-Govt-Education-Law-8-Jan Click to Download
2Local-Govt-Health-Law-8-Jan Click to Download
3Local-Govt-Infrastructure-Law-9-Jan Click to Download
4Local-Govt-Personnel-Law-9-Jan Click to Download
5Local-Judicial-Committee Click to Download
6All Model Law Download Click to Download

Media Partners

 

National Association of Rural Municipality in Nepal (NARMIN)

Kamaladi, Ganesh Temple
Kathmandu, Nepal

Phone no. +977-1-4229841

Fax +977-1-4245889
Post Box no. 12951
E-mail: info@narmin.org.np
Website: www.narmin.org.np